Việt Nam

* Tìm kiếm tên ứng dụng hoặc tên gói

Trang đầu > Tổng hợp >

Quản lý

Quản lý Topic

Quản lý

Trò chơi mô phỏng quản lý kinh doanh, tức là loại trò chơi yêu cầu người chơi đóng vai làm chủ hoặc người lãnh đạo, quản lý hoặc kinh doanh một công ty, cửa hàng hoặc tổ chức nào đó. Loại trò chơi này có rất nhiều người hâm mộ và thường có hệ thống số liệu phức tạp và tùy chọn tùy chỉnh sâu sắc. Tương tự, trên điện thoại di động cũng có rất nhiều trò chơi mô phỏng quản lý kinh doanh, dưới đây là những trò chơi mà chúng tôi muốn giới thiệu đến mọi người.

Bố sưu tập liên quan