Việt Nam

* Tìm kiếm tên ứng dụng hoặc tên gói

Trang đầu > Ứng dụng > Công cụ hệ thống > KP Stellar (KP Astrology App)
KP Stellar (KP Astrology App) APK

KP Stellar (KP Astrology App)

Xếp hạng: 4.0

Phân loại:Công cụ hệ thống

Phiên bản:1.2

Kích thước:39.78M

Cập nhật:2024-06-13

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :100

Mã gói hàng:com.stellar.kps

Nhà phát triển:kpstellar.in

  • Giới thiệu về game

KP Stellar là một ứng dụng Chiêm tinh tiên tiến bao gồm nhiều tính năng hữu ích. Người dùng có thể chọn tọa độ chính xác của mình bằng cách sử dụng Maps để xác định vĩ độ và kinh độ. Ứng dụng cũng cung cấp biểu đồ đồng hồ và biểu đồ chuyển tuyến để giúp người dùng hiểu rõ hơn về các yếu tố chiêm tinh. Ngoài ra, KP Stellar còn cho phép người dùng xem thông tin về hành tinh cai trị, xoay nhà, lãnh chúa 5 cấp chính xác và nhiều khía cạnh khác của chiêm tinh. Ứng dụng cũng cung cấp thông tin về ý nghĩa của KP, bốn bước, Naadi, S.P Khullar, K. Baskaran và A. Devaraj. Có thêm nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong tương lai.

Tính năng của ứng dụng KP Stellar (KP Astrology App):

- Chọn tọa độ chính xác (vĩ độ và kinh độ) bằng Maps: Người dùng có thể chọn tọa độ chính xác của mình bằng cách sử dụng Maps, giúp tăng tính chính xác trong việc chiêm tinh.

- Biểu đồ đồng hồ: Tính năng này cung cấp biểu đồ đồng hồ để người dùng theo dõi thời gian chiêm tinh và nhận thông tin về sự thay đổi trong các yếu tố liên quan.

- Biểu đồ chuyển tuyến: Tính năng này giúp người dùng hiểu được sự thay đổi trong các yếu tố chiêm tinh theo thời gian, giúp họ dự đoán và sắp xếp công việc cũng như quyết định cuộc sống của họ.

- Hành tinh cai trị: Tính năng này cho phép người dùng xem hành tinh nào đang cai trị và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân và tận dụng triệt để những tiềm năng trong mình.

- Xoay nhà: Tính năng này giúp người dùng xác định hướng của nhà và các yếu tố chiêm tinh liên quan để có thể tối ưu hóa năng lượng và điều hòa đúng cách.

- Lãnh chúa 5 cấp chính xác: Tính năng này cung cấp cho người dùng thông tin về các lãnh chúa 5 cấp đối với các yếu tố chiêm tinh, giúp họ hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng và tác động của từng yếu tố.

Tổng kết:

Ứng dụng KP Stellar cung cấp một loạt các tính năng chiêm tinh tiên tiến giúp người dùng có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn về việc áp dụng chiêm tinh vào cuộc sống của mình. Các tính năng này cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy, từ đó giúp người dùng đưa ra quyết định thông minh và tận dụng triệt để các yếu tố trong cuộc sống.

Ảnh chụp màn hình game

KP Stellar (KP Astrology App) Screenshot1
KP Stellar (KP Astrology App) Screenshot2
KP Stellar (KP Astrology App) Screenshot3
KP Stellar (KP Astrology App) Screenshot4