Việt Nam

* Tìm kiếm tên ứng dụng hoặc tên gói

Trang đầu > Ứng dụng > Công cụ hệ thống > Crypto - Encryption Tools
Crypto - Encryption Tools APK

Crypto - Encryption Tools

Xếp hạng: 4.5

Phân loại:Công cụ hệ thống

Phiên bản:5.6

Kích thước:11.53M

Cập nhật:2024-06-05

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :488

Mã gói hàng:com.kokoschka.michael.crypto

Nhà phát triển:Michael Kokoschka

  • Giới thiệu về game

Ứng dụng Crypto - Encryption Tools là một ứng dụng mật mã độc đáo với nhiều tính năng hữu ích. Ứng dụng này thích hợp cho việc học tập, kiểm tra và áp dụng mật mã. Người dùng có thể khám phá các loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ethereum và các tính năng liên quan đến Blockchain. Ứng dụng cung cấp các tính năng như mã hóa, băm, giải mã mã hóa, hàm toán học, công cụ liên lạc an toàn, phân tích và các công cụ khác liên quan đến mật mã. Điều đặc biệt là ứng dụng này có thiết kế đẹp và hiện đại, các tính năng hữu ích và khả năng chia sẻ nội dung dễ dàng. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp công cụ liên lạc an toàn mạnh mẽ như một phương pháp bảo mật cho các dịch vụ email hoặc nhắn tin không đáng tin cậy.

Tính năng của ứng dụng Crypto - Encryption Tools:

* Mã hóa: Ứng dụng cho phép người dùng mã hóa các thông tin và dữ liệu bằng các thuật toán mã hóa như Caesar, DES, AES và nhiều thuật toán khác.

* Giải mã mã hóa: Người dùng có thể giải mã các thông tin đã được mã hóa bằng các thuật toán tương ứng.

* Hàm toán học: Ứng dụng cung cấp các tính năng liên quan đến hàm số tổng Euler, tìm kiếm hàng đầu, tìm Ước và kiểm tra tính nguyên thủy.

* Công cụ liên lạc an toàn: Ứng dụng cung cấp công cụ cho việc tạo và quản lý chứng chỉ RSA, cung cấp mã hóa an toàn cho các dịch vụ email hoặc nhắn tin không đáng tin cậy.

* Phân tích: Ứng dụng có tính năng phân tích mật mã thường xuyên và phân tích cy, giúp người dùng hiểu rõ về các thuật toán mã hóa.

* Các công cụ khác: Ứng dụng cung cấp các công cụ như trình tạo mã QR, bộ chuyển đổi mô đun RSA và trình tạo địa chỉ Bitcoin.

Tổng kết:

Ứng dụng Crypto - Encryption Tools là một ứng dụng mật mã đa tính năng dành cho việc mã hóa, giải mã, phân tích mật mã và cung cấp các công cụ liên lạc an toàn. Các tính năng đa dạng và hữu ích của ứng dụng này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của người dùng.

Ảnh chụp màn hình game

Crypto - Encryption Tools Screenshot1
Crypto - Encryption Tools Screenshot2
Crypto - Encryption Tools Screenshot3
Crypto - Encryption Tools Screenshot4