Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Software Update All Apps Phone
Software Update All Apps Phone APK

Software Update All Apps Phone

Xếp hạng: 4.4

Phân loại:Công cụ hệ thống

Phiên bản:1.24.35

Kích thước:6.44M

Cập nhật:2024-05-29

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :239

Mã gói hàng:com.softwareupdate.appupdates.updatephone

Nhà phát triển:Meta Pixel

  • Giới thiệu về game

Phần mềm Software Update All Apps Phone là một công cụ cho phép kiểm tra các bản cập nhật gần đây của các ứng dụng và trò chơi Android. Việc cập nhật phần mềm mới nhất sẽ giúp bạn tự động kiểm tra các bản cập nhật đang chờ xử lý cho tất cả các ứng dụng, trò chơi và ứng dụng hệ thống đã tải xuống của bạn theo định kỳ. Bạn có thể xem thông báo trên điện thoại và cập nhật điện thoại hoặc ứng dụng tương ứng. Ứng dụng này cũng cho phép bạn kiểm tra các bản cập nhật mới nhất và giữ cho các ứng dụng của bạn được cập nhật. Bạn nên cập nhật phần mềm bất cứ khi nào có phiên bản mới để bạn có thể sử dụng các tính năng mới nhất.

Tính năng của ứng dụng Software Update All Apps Phone:

> Kiểm tra chi tiết về các ứng dụng và trò chơi đã cài đặt cũng như phiên bản cập nhật mới.

> Kiểm tra các bản cập nhật ứng dụng hệ thống và hiển thị chi tiết về quyền được yêu cầu của từng ứng dụng.

> Cập nhật phần mềm cho điện thoại của bạn.

> Gỡ cài đặt các ứng dụng người dùng và hệ thống mà không cần quyền root.

> Kiểm tra thông tin thiết bị của bạn như ID Android, tên thiết bị, kiểu máy, phần cứng và nhà sản xuất.

> Kiểm tra thông tin về hệ điều hành điện thoại, bao gồm tên phiên bản API, ID phiên bản và thời gian xây dựng thiết bị.

> Kiểm tra thông tin chi tiết về gói ứng dụng và trò chơi, bao gồm đường dẫn APK, kích thước APK, SDK tối thiểu và SDK mục tiêu, cũng như quyền được yêu cầu.

Kết luận:

Ứng dụng "Software Update All Apps Phone" cung cấp một số tính năng hữu ích để kiểm tra và cập nhật các ứng dụng và trò chơi trên điện thoại Android. Nó cho phép người dùng cập nhật phần mềm của điện thoại, kiểm tra thông tin chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt và cập nhật, và giúp người dùng theo dõi các phiên bản cập nhật mới nhất của các ứng dụng. Điều này giúp đảm bảo rằng điện thoại luôn cập nhật với phiên bản phần mềm mới nhất và các ứng dụng cũng được duy trì để hoạt động tốt hơn.

Ảnh chụp màn hình game

Software Update All Apps Phone Screenshot1
Software Update All Apps Phone Screenshot2
Software Update All Apps Phone Screenshot3
Software Update All Apps Phone Screenshot4

Bình luận

  • Ok
    2024-06-03 17:57:52
  • Tot
    2024-06-03 02:37:27
  • Ol
    2024-06-01 16:30:39