Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Ponto Gen.te

Phân loại:Công cụ hệ thống

Phiên bản:3.3.75

Kích thước:6.06M

Cập nhật:2024-05-29

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :326

Mã gói hàng:com.Norber.NewMobile.LG

Nhà phát triển:LG lugar de gente

  • Giới thiệu về game

Ponto Gen.te là một hệ thống kiểm soát tần số dành cho Android, do Norber Software phát triển. Ứng dụng này cho phép người dùng đăng ký và cung cấp lý do chính đáng cho việc đăng ký, để đảm bảo an toàn và được ủy quyền khi gửi tiền cho doanh nghiệp. Ponto Gen.te cung cấp một giải pháp web thông qua ứng dụng di động, phù hợp với Quyết định số 373/2011 của Bộ Luật lao động. Để sử dụng ứng dụng này, người dùng cần có khả năng sử dụng ứng dụng Gen.te Mobile và Gen.te Agrega, giải pháp tự động dành cho Suíte Gen.te, phù hợp với máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Tính năng của ứng dụng Ponto Gen.te:

❤️ Phiên bản dành cho Android: Ứng dụng này có sẵn trên hệ điều hành Android, cho phép người dùng sử dụng trên các thiết bị chạy Android.

❤️ Hệ thống kiểm soát tần số: Ứng dụng này là một phần của hệ thống kiểm soát tần số Ponto Gen.te, giúp người dùng kiểm soát và quản lý tần số công việc.

❤️ Đăng ký quyền và lý do chính đáng: Ứng dụng cho phép nhà đăng ký thực hiện các đăng ký công việc và yêu cầu cung cấp lý do chính đáng cho những lần đăng ký đó.

❤️ Bảo đảm an toàn và ủy quyền: Ứng dụng đảm bảo an toàn và đảm bảo người dùng được ủy quyền khi gửi tiền cho doanh nghiệp, tạo ra một môi trường đáng tin cậy.

❤️ Thay thế và thu thập thông tin truyền thống: Ứng dụng này cung cấp một giải pháp web (di động) thay thế hoặc thu thập thông tin truyền thống dựa trên Portaria 373/2011 cho MTE.

❤️ Sử dụng Gen.te Mobile và Gen.te Agrega: Để sử dụng ứng dụng Ponto Gen.te, người dùng cần có khả năng sử dụng ứng dụng Gen.te Mobile và Gen.te Agrega, các giải pháp tự động dành cho Suíte Gen.te, trên máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Kết luận:

Ứng dụng này là một giải pháp toàn diện cho việc kiểm soát tần số công việc và quản lý đăng ký. Nó cung cấp sự thuận tiện và linh hoạt cho người dùng thông qua việc sử dụng các ứng dụng di động và web. Ngoài ra, ứng dụng cũng đảm bảo an toàn và đáng tin cậy cho người dùng trong quá trình gửi và quản lý tiền.

Ảnh chụp màn hình game

Ponto Gen.te Screenshot1
Ponto Gen.te Screenshot2
Ponto Gen.te Screenshot3
Ponto Gen.te Screenshot4