Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Split APKs Installer
Split APKs Installer APK

Split APKs Installer

Xếp hạng: 4.1

Phân loại:Phần mềm khác

Phiên bản:4.5

Kích thước:4.89M

Cập nhật:2024-05-24

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :100

Mã gói hàng:com.aefyr.sai

Nhà phát triển:polychromaticfox

 • Giới thiệu về game

Split APKs Installer là một ứng dụng cho phép cài đặt và xuất các ứng dụng chia nhỏ thành nhiều file APK. SAI có thể cài đặt ứng dụng bằng API Android thông thường, sử dụng quyền truy cập root hoặc sử dụng Shizuku. Đây là một ứng dụng mã nguồn mở, người dùng có thể tìm mã nguồn trên ứng dụng GitHub repo. Tuy nhiên, SAI chỉ cài đặt các file ứng dụng mà người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm về hành vi của các ứng dụng đó. Cần lưu ý rằng một số thiết bị hoặc ROM không được hỗ trợ bởi SAI do liên quan đến lỗi triển khai API Android trong các ROM đó và không thể khắc phục từ phía ứng dụng.

Tính năng của ứng dụng Split APKs Installer:

❤️ Cài đặt và xuất các APK chia nhỏ: Ứng dụng này cho phép người dùng cài đặt và xuất các ứng dụng bằng cách sử dụng các file APK được chia nhỏ thành nhiều bộ phận.

❤️ Hỗ trợ cài đặt thông qua API Android tiêu chuẩn: SAI sử dụng API Android tiêu chuẩn để cài đặt các ứng dụng, giúp đơn giản hóa quy trình cài đặt và tương thích với nhiều thiết bị Android.

❤️ Hỗ trợ quyền truy cập root: Ngoài việc sử dụng API Android tiêu chuẩn, SAI cũng hỗ trợ cài đặt các ứng dụng qua quyền truy cập root, giúp người dùng có nhiều tùy chọn hơn khi cài đặt ứng dụng.

❤️ Sử dụng Shizuku: SAI cũng có thể sử dụng Shizuku, một công cụ cung cấp quyền truy cập root trên thiết bị Android, để cài đặt các ứng dụng.

❤️ Ứng dụng mã nguồn mở: SAI là một ứng dụng mã nguồn mở, cho phép người dùng truy cập vào mã nguồn và tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.

❤️ Hỗ trợ từ GitHub repo: Người dùng có thể tìm thấy mã nguồn của SAI trên GitHub repo, giúp họ kiểm tra và đóng góp vào sự phát triển của ứng dụng.

Tổng kết:

Ứng dụng Split APKs Installer cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho việc cài đặt và xuất các ứng dụng APK chia nhỏ. Bằng cách tận dụng API Android tiêu chuẩn, quyền truy cập root và sử dụng Shizuku, người dùng có nhiều lựa chọn trong việc cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android của mình. Tính năng mã nguồn mở cũng giúp người dùng truy cập và tùy chỉnh ứng dụng theo ý muốn.

Ảnh chụp màn hình game

Split APKs Installer Screenshot1
Split APKs Installer Screenshot2
Split APKs Installer Screenshot3
Split APKs Installer Screenshot4

Bình luận

 • Ứng dụng hay. Cảm ơn nhé
  2024-05-30 15:21:51
 • Cạn lời
  2024-05-30 09:15:57
 • Tìm lỗi cài apk tốt
  2024-05-29 12:03:17
 • Tot tot
  2024-05-29 03:26:25
 • 10 point
  2024-05-27 08:32:03
 • Ok good
  2024-05-25 12:03:34