Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Phone & SIM Card

Phân loại:Công cụ hệ thống

Phiên bản:8.6

Kích thước:5.79M

Cập nhật:2024-05-24

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :100

Mã gói hàng:comp.hafid.sim2phone

Nhà phát triển:STCOM.Dev

  • Giới thiệu về game

Ứng dụng Phone & SIM Card là một ứng dụng miễn phí cho phép người dùng hiển thị các thông tin cơ bản về thẻ SIM và thiết bị điện thoại. Ngoài ra, nó còn cung cấp nhiều chức năng khác như tải danh bạ SIM, tải danh bạ điện thoại, sao chép vào điện thoại, sao chép vào thẻ SIM, chia sẻ liên hệ, xóa liên hệ và gọi. Các thông tin cơ bản về thẻ SIM và thiết bị điện thoại bao gồm trạng thái SIM, số sê-ri SIM, quốc gia ISO, mã nhà điều hành, tên nhà điều hành, SIM IMSI, thời gian thoại, IMEI của thiết bị, nhà sản xuất, kiểu điện thoại và phiên bản Android. Tuy nhiên, ứng dụng này không hỗ trợ thẻ SIM kép. Để sử dụng, bạn cần truy cập vào trang đầu tiên để xem thông tin về thiết bị và thẻ SIM, trang thứ hai để lưu danh bạ trên thẻ SIM và trang thứ ba để lưu danh bạ trên thiết bị điện thoại và thực hiện các thao tác tương tự. Ứng dụng đã được phát triển mà không thu thập hoặc tiết lộ dữ liệu người dùng, và chỉ yêu cầu quyền truy cập danh bạ, cuộc gọi và trạng thái điện thoại để hiển thị thông tin và thực hiện chức năng liên quan đến danh bạ và gọi điện thoại.

Tính năng của ứng dụng Phone & SIM Card:

* Hiển thị thông tin cơ bản về thẻ SIM và điện thoại thiết bị, bao gồm trạng thái SIM, số sê-ri SIM, quốc gia ISO, mã nhà điều hành, tên nhà điều hành, SIM IMSI, thư thoại, IMEI của thiết bị, nhà sản xuất, kiểu điện thoại, phiên bản Android.

* Tải danh bạ sim: Cho phép tải danh bạ từ thẻ SIM.

* Tải danh bạ điện thoại: Cho phép tải danh bạ từ điện thoại.

* Sao chép vào điện thoại: Sao chép số liên lạc từ danh bạ SIM vào điện thoại để gọi điện thoại.

* Sao chép vào Thẻ SIM: Sao chép số liên lạc từ danh bạ điện thoại vào thẻ SIM.

* Chia sẻ liên hệ: Cho phép chia sẻ số điện thoại với người khác.

Kết luận:

Dựa trên các tính năng trên, ứng dụng "Phone & SIM Card" cung cấp các thông tin cần thiết về thẻ SIM và điện thoại, cho phép người dùng tải danh bạ, sao chép, chia sẻ và xóa liên hệ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ứng dụng này không hỗ trợ thẻ SIM kép.

Ảnh chụp màn hình game

Phone & SIM Card Screenshot1
Phone & SIM Card Screenshot2
Phone & SIM Card Screenshot3
Phone & SIM Card Screenshot4