Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Certsy

Phân loại:Hiệu suất làm việc

Phiên bản:2.9.9

Kích thước:56.87M

Cập nhật:2024-05-22

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :108

Mã gói hàng:com.certsy.app

Nhà phát triển:Certsy

  • Giới thiệu về game

Certsy là một dịch vụ xác minh thông tin công việc đáng tin cậy và an toàn tại Việt Nam. Với Certsy, bạn có thể chia sẻ thông tin xác minh công việc của mình và xác định xem bạn tuân thủ các quy định hay không. Bạn cũng có thể chia sẻ thông tin xác minh Certsy của mình trên Seek để thu hút sự chú ý từ nhà tuyển dụng trong quá trình tìm kiếm việc làm. Việc xác minh thông tin với Certsy là miễn phí và tùy ý, và bạn có quyền kiểm soát và quyết định chia sẻ hoặc dừng chia sẻ với Seek bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể sử dụng hộ chiếu Certsy của mình để tiến hành quá trình kiểm tra tuân thủ tại nơi làm việc, giúp bạn dễ dàng hoàn tất quá trình sàng lọc và kiểm tra do nhà tuyển dụng khởi xướng. Ngoài ra, Certsy cũng hợp tác với Sidekicker để giúp bạn hoàn tất quá trình xác minh bằng cấp, bao gồm cả Quyền làm việc tại Úc và Kiểm tra làm việc với trẻ em.

Tính năng của ứng dụng Certsy:

⭐️ Xác minh và chia sẻ thông tin xác thực công việc: Certsy cho phép người dùng xác minh và chia sẻ thông tin xác thực về công việc của mình. Điều này giúp người tìm việc nhận được sự chú ý từ các nhà tuyển dụng.

⭐️ Tích hợp với Hồ sơ Tìm kiếm của bạn trên Seek: Người dùng có thể chia sẻ thông tin xác thực Certsy của mình với Hồ sơ Tìm kiếm trên trang web Seek. Điều này giúp tăng khả năng được nhà tuyển dụng quan tâm trong quá trình tìm kiếm việc làm.

⭐️ Miễn phí và tùy chọn: Việc xác minh với Certsy là miễn phí và người dùng có quyền kiểm soát việc chia sẻ thông tin xác thực của mình với Seek. Người dùng có thể chọn chia sẻ hoặc ngừng chia sẻ bất cứ lúc nào.

⭐️ Hợp lý hóa quá trình kiểm tra tuân thủ tại nơi làm việc: Certsy cho phép người dùng sử dụng hồ sơ Certsy của mình để hoàn thành quá trình sàng lọc và kiểm tra do nhà tuyển dụng khởi xướng một cách dễ dàng.

⭐️ Hợp tác với Sidekicker: Certsy đã hợp tác với Sidekicker, một nền tảng tìm việc linh hoạt, để giúp người dùng nhanh chóng hoàn tất quá trình xác minh bằng cấp. Điều này bao gồm cả xác minh Quyền làm việc tại Úc và Kiểm tra làm việc với trẻ em.

Kết luận:

Dựa trên những tính năng trên, có thể kết luận rằng Certsy là một ứng dụng hữu ích để xác minh và chia sẻ thông tin xác thực công việc. Nó không chỉ giúp người dùng thu hút sự chú ý từ các nhà tuyển dụng mà còn giúp hợp lý hóa quá trình kiểm tra tuân thủ tại nơi làm việc.

Ảnh chụp màn hình game

Certsy Screenshot1
Certsy Screenshot2
Certsy Screenshot3