Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Quick Dictionary

Phân loại:Đọc tin tức

Phiên bản:8.2

Kích thước:23.58M

Cập nhật:2024-05-22

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :206

Mã gói hàng:com.yaki.wordsplash

Nhà phát triển:YJ MEDIA

  • Giới thiệu về game

Quick Dictionary là một ứng dụng hỗ trợ định nghĩa từ bên trong các ứng dụng đọc khác nhau như sách điện tử, tin tức hay trình duyệt mà không cần phải mở ứng dụng từ điển riêng. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tìm kiếm định nghĩa nhanh chóng. Từ điển này hoạt động offline, cho phép người dùng lưu trữ và chỉnh sửa định nghĩa theo ý muốn của mình. Ứng dụng này thích hợp cho học sinh và được sử dụng phổ biến trong việc giảng dạy trên Powerschool. Quick Dictionary mang lại lợi ích về tiết kiệm thời gian và tìm kiếm định nghĩa, và đã được nhận định là trình tiết kiệm thời gian bởi CNET.

Tính năng của ứng dụng Quick Dictionary:

❤️ Sử dụng Từ điển nhanh để nhận định nghĩa từ bên trong bất kỳ ứng dụng đọc nào (sách điện tử/Tin tức/Trình duyệt, v.v.).

❤️ Tiết kiệm thời gian trong khi đọc và giúp tìm kiếm định nghĩa nhanh chóng.

❤️ Hoạt động ngoại tuyến, cho phép người dùng truy cập vào từ điển mà không cần kết nối internet.

❤️ Người dùng có thể lưu định nghĩa của riêng mình và chỉnh sửa từ điển theo ý muốn.

❤️ Cung cấp năng lượng cho học sinh và rất phổ biến đối với giáo viên sử dụng powerschool.

❤️ Tính năng trình tiết kiệm thời gian đã được đánh giá tích cực bởi CNET.

Kết luận:

Ứng dụng này cung cấp một phương pháp tìm kiếm định nghĩa nhanh chóng và tiết kiệm thời gian cho người dùng, đồng thời cho phép lưu trữ và chỉnh sửa từ điển theo ý muốn. Các tính năng và ứng dụng này có thể hữu ích cho học sinh và giáo viên sử dụng powerschool.

Ảnh chụp màn hình game

Quick Dictionary Screenshot1
Quick Dictionary Screenshot2
Quick Dictionary Screenshot3
Quick Dictionary Screenshot4