Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Banknote Scanner

Phân loại:Công cụ hệ thống

Phiên bản:0.2.0

Kích thước:104.75M

Cập nhật:2024-05-21

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :312

Mã gói hàng:com.authority.banknotechecker

Nhà phát triển:AuthorityOptics

  • Giới thiệu về game

Banknote Scanner là một ứng dụng giúp nhận dạng tiền giấy và kiểm tra mệnh giá của chúng. Ngoài ra, ứng dụng còn có tính năng phát hiện tiền giấy đồ chơi giả. Tuy nhiên, quá trình nhận dạng và phát hiện được thực hiện trên máy chủ, do đó yêu cầu kết nối internet. Độ chính xác của quá trình nhận dạng phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh, bao gồm cả nguồn sáng môi trường, độ mờ, độ hoàn chỉnh của đối tượng, độ phân giải hình ảnh và nhiều yếu tố khác. Để đạt hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng thiết bị camera chất lượng cao. Tuy nhiên, tính năng phát hiện tiền giấy đồ chơi giả chỉ là một tính năng bổ sung và không đảm bảo tính xác thực thực sự. Mọi hình ảnh tải lên máy chủ sẽ không được lưu trữ hay sử dụng cho bất kỳ mục đích khác.

Tính năng của ứng dụng Banknote Scanner:

* Nhận dạng tiền giấy: Ứng dụng có khả năng nhận dạng và phân loại tiền giấy. Điều này giúp người dùng dễ dàng kiểm tra mệnh giá của tiền.

* Đầu đọc mệnh giá: Tính năng này dành cho người mù, giúp họ có thể sử dụng ứng dụng để xác định mệnh giá của tiền giấy.

* Phát hiện tiền giấy đồ chơi giả: Ứng dụng này cung cấp khả năng phát hiện tiền giấy đồ chơi giả, giúp người dùng kiểm tra tính chính xác của tiền trong tay.

* Yêu cầu kết nối internet: Quá trình nhận dạng được thực hiện trên phía máy chủ, vì vậy ứng dụng yêu cầu người dùng có kết nối internet để sử dụng các tính năng này.

* Chất lượng hình ảnh ảnh hưởng đến độ chính xác: Để đạt kết quả nhận dạng tốt, ứng dụng khuyến khích sử dụng thiết bị có camera chất lượng cao để chụp hình ảnh tiền giấy.

* Hình ảnh không được lưu giữ và sử dụng: Hình ảnh tải lên máy chủ không được lưu trữ và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Chính sách quyền riêng tư của người dùng được tuân thủ.

Kết luận:

Ứng dụng này có các tính năng hữu ích như nhận dạng tiền giấy, đọc mệnh giá cho người mù và phát hiện tiền giấy đồ chơi giả. Tuy nhiên, việc yêu cầu kết nối internet và chất lượng hình ảnh tốt để đạt độ chính xác cao có thể là nhược điểm của ứng dụng này. Ngoài ra, ứng dụng cam kết không lưu trữ và sử dụng hình ảnh người dùng tải lên, đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

Ảnh chụp màn hình game

Banknote Scanner Screenshot1
Banknote Scanner Screenshot2
Banknote Scanner Screenshot3
Banknote Scanner Screenshot4