Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > NAPO Barbershop

Phân loại:Mua sắm thời trang

Phiên bản:0.0.2

Kích thước:17.97M

Cập nhật:2024-05-14

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :223

Mã gói hàng:com.easytor.napob

Nhà phát triển:EasyTor

  • Giới thiệu về game

NAPO Barbershop là một tiệm cắt tóc tại Việt Nam. Ngoài việc cung cấp dịch vụ cắt tóc chất lượng, khách hàng cũng có thể làm quen với đội ngũ nhân viên và cập nhật những thông tin mới nhất từ tiệm. Bạn cũng có thể chia sẻ trải nghiệm của mình với những người khác. Việc đăng ký và trở thành thành viên của NAPO Barbershop sẽ giúp bạn dễ dàng đặt lịch hẹn với bất kỳ thợ cắt tóc nào và vào thời điểm mà bạn mong muốn. Bạn cũng được khuyến khích đánh giá và chia sẻ trải nghiệm của mình khi sử dụng ứng dụng của NAPO Barbershop.

Tính năng của ứng dụng NAPO Barbershop:

* Đội ngũ: Người dùng có thể làm quen với đội ngũ của ứng dụng.

* Cập nhật: Ứng dụng cung cấp cập nhật với các thông tin mới nhất từ đội ngũ.

* Chia sẻ trải nghiệm: Người dùng có thể chia sẻ trải nghiệm cắt tóc tại tiệm của ứng dụng với khách hàng khác.

* Đặt lịch: Người dùng cần đăng ký để tạo một tài khoản và đặt lịch hẹn với ứng dụng.

* Linh hoạt: Người dùng có thể đặt lịch hẹn với bất kỳ ai và vào bất kỳ thời điểm nào.

* Đánh giá và chia sẻ trải nghiệm: Người dùng được khuyến khích đánh giá và chia sẻ trải nghiệm của họ khi sử dụng ứng dụng.

Kết luận:

Ứng dụng này cung cấp các tính năng như làm quen với đội ngũ của mình, cập nhật thông tin mới, chia sẻ trải nghiệm cắt tóc, đặt lịch hẹn linh hoạt và đánh giá. Các tính năng này có thể hỗ trợ người dùng trong việc tiếp cận dịch vụ cắt tóc và quản lý lịch trình của mình.

Ảnh chụp màn hình game

NAPO Barbershop Screenshot1
NAPO Barbershop Screenshot2