Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Loan EMI Calculator
Loan EMI Calculator APK

Loan EMI Calculator

Xếp hạng: 4.4

Phân loại:Tài chính

Phiên bản:1.0

Kích thước:12.72M

Cập nhật:2024-05-10

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :371

Mã gói hàng:com.finance.loancalculator.loanemicalculator

Nhà phát triển:Graphical Arena Games

  • Giới thiệu về game

Loan EMI Calculator là một ứng dụng Android giúp tính toán và quản lý khoản vay dễ dàng. Ứng dụng này cung cấp nhiều công cụ tính toán như máy tính thuế, lợi tức đầu tư, thanh toán hàng tháng, lãi suất hàng năm, tăng lương, điểm sự kiện đột phá, ký quỹ hoạt động, đánh dấu, tăng trưởng tích lũy, thuế bán hàng, thuế giá trị gia tăng, chiết khấu và giá. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp tính toán lợi nhuận gộp, giá ròng, tỷ suất lợi nhuận với doanh thu, tiền gửi cố định, tiền gửi định kỳ, quỹ tiết kiệm công, trái phiếu, lãi suất, APY, SIP, STP, SWP, lập kế hoạch SIP, thu nhập đầu tư, dự báo kinh doanh và tiền boa. Ứng dụng này rất hữu ích và thân thiện với người dùng.

Tính năng của ứng dụng Loan EMI Calculator:

❤️ Máy tính EMI: Giúp người dùng tính toán số tiền trả hàng tháng dựa trên khoản vay, lãi suất và thời gian vay.

❤️ Máy tính thuế: Cho phép người dùng tính toán số tiền thuế trên thu nhập cá nhân hoặc doanh nghiệp.

❤️ Máy tính lợi tức đầu tư (ROI): Hỗ trợ người dùng tính toán lợi nhuận từ các khoản đầu tư dựa trên tỷ suất sinh lợi và thời gian đầu tư.

❤️ Máy tính thanh toán hàng tháng: Giúp người dùng tính toán số tiền phải trả hàng tháng cho các khoản vay hoặc trả góp.

❤️ Máy tính lãi suất hàng năm: Cho phép người dùng tính toán lãi suất hàng năm dựa trên lãi suất hàng tháng và số tháng vay.

❤️ Máy tính tăng lương: Giúp người dùng tính toán số tiền lương tăng theo mức tăng đã cho và số tháng/năm.

Tổng kết:

Ứng dụng Loan EMI Calculator là một công cụ hữu ích và dễ sử dụng cho việc tính toán và quản lý tài chính cá nhân. Với 6 tính năng đa dạng, người dùng có thể tính toán các khoản vay, lãi suất, thuế và lợi nhuận đầu tư một cách dễ dàng. Ứng dụng này sẽ hỗ trợ người dùng trong việc lập kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định thông minh về tài chính cá nhân.

Ảnh chụp màn hình game

Loan EMI Calculator Screenshot1
Loan EMI Calculator Screenshot2
Loan EMI Calculator Screenshot3
Loan EMI Calculator Screenshot4