Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > REC Foundation

Phân loại:Du lịch

Phiên bản:2021.2

Kích thước:27.79M

Cập nhật:2024-04-15

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :483

Mã gói hàng:com.guidebook.apps.RECF.android

Nhà phát triển:Guidebook Inc

  • Giới thiệu về game

REC Foundation hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện VEX IQ Challenge, VEX Robotics Competition và VEX U Project. Người dùng có thể tải xuống và sử dụng ứng dụng này để truy cập vào các hướng dẫn di động khác nhau, hỗ trợ cho các đối tác chiến dịch, tình nguyện viên chính và các nhóm thi đấu. Các hướng dẫn trong ứng dụng được thiết kế đặc biệt để cung cấp thông tin mới nhất và cần thiết, giúp tổ chức và chạy sự kiện một cách hiệu quả. Sử dụng ứng dụng này, người dùng có thể dễ dàng truy cập vào các tài liệu và hướng dẫn sắp xếp theo chủ đề để tăng cường kiến thức và kỹ năng của mình trong lĩnh vực này.

Tính năng của ứng dụng REC Foundation:

❤️ Hỗ trợ đối tác chiến dịch: Ứng dụng cung cấp hướng dẫn và thông tin hỗ trợ cho các đối tác chiến dịch trong việc tổ chức và chạy các sự kiện VEX IQ Challenge, VEX Robotics Competition và VEX U Project.

❤️ Hỗ trợ tình nguyện viên chính: Người dùng có thể tìm thấy các thông tin hỗ trợ, hướng dẫn và tài liệu liên quan đến tình nguyện viên chính của các chiến dịch VEX.

❤️ Hướng dẫn di động: Ứng dụng cung cấp các hướng dẫn di động đặc biệt để hỗ trợ người dùng trong việc tổ chức và tham gia các sự kiện VEX.

❤️ Truy cập thông tin mới nhất: Ứng dụng cho phép người dùng truy cập vào các thông tin mới nhất và cần thiết để tổ chức và chạy các sự kiện VEX.

❤️ Quyền truy cập di động: Bằng cách sử dụng ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng truy cập vào thông tin và tài liệu từ bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào thông qua thiết bị di động của mình.

❤️ Hỗ trợ các nhóm thi đấu: Ứng dụng cung cấp hướng dẫn và thông tin hỗ trợ cho các nhóm thi đấu tham gia các sự kiện VEX, giúp họ tìm hiểu, chuẩn bị và tham gia một cách hiệu quả.

Kết luận:

Ứng dụng này cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ linh hoạt và tiện lợi cho các đối tác chiến dịch, tình nguyện viên chính và các nhóm thi đấu tham gia các sự kiện VEX. Việc sử dụng ứng dụng này giúp người dùng dễ dàng truy cập vào thông tin mới nhất và cần thiết để tổ chức và chạy các sự kiện, đồng thời mang lại quyền truy cập di động linh hoạt đến thông tin và tài liệu từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.

Ảnh chụp màn hình game

REC Foundation Screenshot1
REC Foundation Screenshot2
REC Foundation Screenshot3