Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Melton Connect

Phân loại:Hiệu suất làm việc

Phiên bản:1.53.3

Kích thước:91.00M

Cập nhật:2024-01-02

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :34

Mã gói hàng:com.meltontruck.meltonconnect

Nhà phát triển:Eleos Technologies

  • Giới thiệu về game

Ứng dụng Melton Connect Mobile là một ứng dụng dành riêng cho các trình điều khiển của công ty. Ứng dụng này có các tính năng như nhật ký điện tử và kiểm tra tài sản dễ dàng truy cập. Bạn có thể xem chi tiết về tải của mình, xem bản đồ, điều hướng, chụp và gửi hình ảnh, báo cáo OS&D, và các vấn đề liên quan đến An toàn. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập chương trình đào tạo và tài liệu, cũng như xem tin tức hiện tại của công ty. Ứng dụng này sẽ được cập nhật và cải thiện dựa trên phản hồi và đề xuất từ người dùng.

Ứng dụng Melton Connect Mobile có 6 tính năng chính:

- Nhật ký điện tử: Ứng dụng cho phép người dùng xem thông tin tải của mình một cách đơn giản và dễ dàng.

- Kiểm tra tài sản: Người dùng có thể truy cập và kiểm tra tài sản một cách thuận tiện.

- Xem bản đồ và điều hướng: Ứng dụng cung cấp tính năng xem bản đồ và điều hướng giúp người dùng dễ dàng định vị và di chuyển đến địa điểm cần đến.

- Chụp và gửi hình ảnh: Người dùng có thể chụp và gửi hình ảnh liên quan đến công việc hoặc tình trạng tải.

- Báo cáo OS&D: Ứng dụng cho phép người dùng báo cáo các vấn đề liên quan đến Over, Short, and Damaged (OS&D) để được giải quyết.

- Truy cập chương trình đào tạo và tài liệu: Người dùng có thể truy cập chương trình đào tạo và tài liệu liên quan để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Tổng kết:

ứng dụng Melton Connect Mobile cung cấp các tính năng hữu ích và tiện lợi cho các trình điều khiển. Người dùng có thể dễ dàng xem thông tin tải, kiểm tra tài sản, sử dụng bản đồ và điều hướng, chụp và gửi hình ảnh, báo cáo OS&D, truy cập chương trình đào tạo và tài liệu, cũng như xem tin tức hiện tại của công ty. Ứng dụng này sẽ được cập nhật và cải thiện dựa trên phản hồi và đề xuất từ người dùng.

Ảnh chụp màn hình game

Melton Connect Screenshot1
Melton Connect Screenshot2
Melton Connect Screenshot3