Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Hive Keychain

Phân loại:Tài chính

Phiên bản:2.0.16

Kích thước:9.07M

Cập nhật:2024-04-12

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :81

Mã gói hàng:com.mobilekeychain

Nhà phát triển:Hive Keychain

  • Giới thiệu về game

Hive Keychain là một ứng dụng di động an toàn nhất cho tài khoản Hive của bạn tại Việt Nam. Với Hive Keychain, bạn có thể thực hiện mọi hoạt động liên quan đến Hive thông qua điện thoại di động của mình. Việc bảo mật tài khoản của bạn được đảm bảo thông qua việc kết hợp mã pin và sinh trắc học (dấu vân tay). Từ ứng dụng này, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng khóa riêng hoặc mã QR từ trình duyệt Hive Keychain. Sau đó, bạn sẽ có thể xem thông tin quan trọng như VP, số dư, mã thông báo Hive Engine, ủy quyền và lịch sử giao dịch. Ứng dụng còn cho phép bạn thực hiện các hoạt động trong Hive một cách an toàn, bao gồm chuyển tiền, ủy quyền và hoạt động của Hive Engine. Ngoài ra, Hive Keychain là mã nguồn mở và có thể tìm thấy trên Github.

Tính năng của ứng dụng Hive Keychain:

❤️ Ví di động an toàn: Ứng dụng Hive Keychain cung cấp một ví di động an toàn giúp bảo vệ tài khoản Hive của bạn.

❤️ Xử lý các hoạt động liên quan đến Hive: Chuỗi khóa Hive cho phép bạn xử lý tất cả các hoạt động liên quan đến Hive từ điện thoại di động của mình.

❤️ Bảo mật bằng mã pin và sinh trắc học: Khóa của bạn được giữ an toàn bằng cách kết hợp mã hóa bằng mã pin và sinh trắc học, bao gồm dấu vân tay.

❤️ Nhập tài khoản thông qua khóa riêng hoặc mã QR: Bạn có thể nhập tài khoản của mình thông qua khóa riêng hoặc mã QR từ tiện ích mở rộng trình duyệt Hive Móc khóa.

❤️ Truy cập thông tin chính trong tài khoản: Sau khi đăng nhập, bạn có quyền truy cập vào thông tin chính trong tài khoản của mình như VP, số dư, mã thông báo Hive Engine, ủy quyền và lịch sử giao dịch.

❤️ Xử lý các hoạt động của Hive: Ứng dụng Hive Keychain cho phép bạn xử lý các hoạt động của Hive như chuyển tiền, ủy quyền và bật/tắt nguồn, cũng như các hoạt động của Hive Engine.

Kết luận:

Hive Keychain là một ví di động an toàn và tiện lợi cho người dùng Hive, giúp họ xử lý các hoạt động liên quan đến Hive một cách dễ dàng và an toàn.

Ảnh chụp màn hình game

Hive Keychain Screenshot1
Hive Keychain Screenshot2
Hive Keychain Screenshot3
Hive Keychain Screenshot4
Hive Keychain Screenshot5
Hive Keychain Screenshot6
Hive Keychain Screenshot7
Hive Keychain Screenshot8

Bình luận

  • Good
    2024-05-13 17:38:32