Việt Nam
Trang đầu > Ứng dụng điện thoại di động > Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in APK

Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in

Xếp hạng: 4

Phân loại:Tài chính

Phiên bản:7.2.0.0

Kích thước:966.50M

Cập nhật:2024-04-11

Ngôn ngữ:Việt Nam

Đánh giá :472

Mã gói hàng:in.eztax.itr

Nhà phát triển:MYD Labs Private Limited

  • Giới thiệu về game

Từ ngày 31 tháng 3 năm 2020, bạn đã có thể nộp thuế điện tử cho năm tài chính 2018-2019 và chuẩn bị nộp thuế cho năm tài chính 2019-2020 thông qua ứng dụng Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in. Ứng dụng này miễn phí, toàn diện và trực quan, giúp bạn nộp thuế cho mọi mức thu nhập. Bạn có thể tải lên Biểu mẫu-16, cập nhật dữ liệu và tối ưu hóa thuế. EZTax.in cung cấp hướng dẫn từng bước thông qua EZHelp để đơn giản hóa quá trình nộp thuế. Bạn không cần tìm kiếm thông tin trên blog hay tìm đến chuyên gia khác nữa. Ứng dụng cũng cung cấp tính năng nộp hồ sơ nhanh và trình tối ưu hóa thuế để tiết kiệm thuế và tăng lợi tức đầu tư tiềm năng. EZTax.in cũng đảm bảo an toàn thông tin và tệp thuế của bạn.

Tính năng của ứng dụng Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in:

- Khai thuế eFile AY 2019-20 và chuẩn bị thuế cho năm -

- Tải lên Biểu mẫu-16 và cập nhật dữ liệu.

- Tối ưu hóa thuế, lập kế hoạch và tiết kiệm thuế.

- Khai thuế điện tử trong vài giây.

- Nhận xác nhận và tải xuống báo cáo PDF.

- Phần mềm nộp thuế thu nhập miễn phí, toàn diện, trực quan và tối ưu hóa.

Kết luận:

Ứng dụng này cung cấp một loạt tính năng hữu ích để giúp người dùng khai thuế một cách dễ dàng và thuận tiện. Nó cho phép người dùng tải lên biểu mẫu, tối ưu hóa thuế, lập kế hoạch và tiết kiệm thuế, và nộp thuế điện tử trong vài giây. Ngoài ra, ứng dụng này miễn phí và cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước để đảm bảo việc nộp thuế diễn ra một cách dễ dàng và chính xác.

Ảnh chụp màn hình game

Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot1
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot2
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot3
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot4
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot5
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot6
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot7
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot8
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot9
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot10
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot11
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot12
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot13
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot14
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot15
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot16
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot17
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot18
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot19
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot20
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot21
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot22
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot23
Income Tax Return, ITR eFiling App 2020 | EZTax.in Screenshot24